Te vinden in dit channel:

Over Channel LCGW

Het LCGW is de vereniging van gemeenteambtenaren in het brede sociale domein. We richten ons op een continue verbetering van het sociale domein. Dat doen we door bijeenkomsten te organiseren waarbij kennis en ervaring worden uitgewisseld. Dit nieuwe channel (opgestart in januari 2020) is er voor LCGW-leden maar is zeker ook toegankelijk voor andere geïnteresseerde professionals betrokken bij het sociaal domein.

Specialisatie & werkgebieden:

Jeugdwerk Preventie gemeente jeugdbeleid jeugdzorg mobiliteit sociaal domein zorg